Means War

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ba con mèo không còn có thể sống với nhau và đã tuyên bố chiến tranh. Chọn nhân vật yêu thích của bạn và bắt đầu cuộc chiến, di chuyển con chuột để xem chúng ở đâu, chọn vũ khí của bạn và tính toán các góc độ và sức mạnh của bắn của bạn.