Me vs Earth

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giáo sư G. đã có một vấn đề với một công thức của phòng thí nghiệm của mình, đã trải qua một đột biến và đã trở thành một con quái vật. Sử dụng khả năng của bạn để tấn công các cảnh sát rằng cố gắng để giết anh ta.