Maya Ball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phiên bản của Arkanoid bộ trong văn hóa của người Maya, tiêu diệt tất cả những viên gạch trên mỗi cấp và có được cái rương Power Ups rằng sẽ làm cho nó dễ dàng hơn để đạt được mục tiêu của bạn.