Max Dirtbike

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục đích là để vượt qua tất cả những trở ngại mà không bị rơi trong thời gian ngắn nhất có thể ... Lái xe bằng cách sử dụng các phím mũi tên để cân bằng. Bạn có thể nhập tên của cấp độ mà bạn là khi bạn quay trở lại để chơi.