matrix rampage

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

cuộc phiêu lưu mới trong vũ trụ Matrix. Nhiệm vụ của bạn là để tồn tại càng lâu càng tốt, vì nó có đối tượng hoặc vũ khí bằng cách sử dụng "S" và sử dụng chúng bằng cách nhấn 'A'.