Matching Tetris

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhìn nhóm các nhân vật cùng màu để làm cho chúng biến mất và do đó có được điểm để di chuyển đến cấp độ tiếp theo. Các quả bom và tên lửa sẽ giúp bạn trong mục đích của bạn.