Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đang đứng trước một thời gian giới hạn để tìm một số từ ngữ giữa hai hỗn loạn văn hóa có thể đọc được đầy đủ bảng chữ dường như không liên quan và bạn có một thời gian.