Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Bạn đang đứng trước một thời gian giới hạn để tìm một số từ ngữ giữa hai hỗn loạn văn hóa có thể đọc được đầy đủ bảng chữ dường như không liên quan và bạn có một thời gian.