MasterMind

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Rất thú vị trò chơi loạt phản ánh phải có được đúng màu trong 10 bước, đặt chúng trong các lỗ. quả bóng màu trắng có nghĩa là đó là nơi và đúng màu. Màu đen là không đúng, nhưng nơi.