Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Sống một cuộc phiêu lưu ly kỳ như một biển sói thực sự. Thực hiện theo các hướng dẫn mới bắt đầu học để quản lý thuyền của bạn, mua vật tư tại các cảng, thuê thủy thủ và chiến đấu chống cướp biển.