Master of the Secret Sea

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sống một cuộc phiêu lưu ly kỳ như một biển sói thực sự. Thực hiện theo các hướng dẫn mới bắt đầu học để quản lý thuyền của bạn, mua vật tư tại các cảng, thuê thủy thủ và chiến đấu chống cướp biển.