Mass Mayhem Bloody

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hoàn thành nhiệm vụ mà sẽ tính phí người lính của bạn để diệt tất cả các zombies. Sử dụng robot và tất cả các loại vũ khí mà bạn mua hoặc tìm kiếm.