Mass Attack

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lấy quả bóng cân bằng tạo giữ nút chuột trái tùy thuộc vào kích thước bạn muốn, lưu ý các số mà bạn thấy và sự khác biệt tối đa mà bạn có thể có.