Mashimaro

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này bạn là một chú thỏ tên là Mashimaro pasate thế giới khác nhau nhận được tất cả các đối tượng, nhưng xem ra cho cảnh sát-lợn và bất ngờ có trên sàn nhà.