Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Masha là một cô bé nghịch ngợm và muốn làm hỏng món ăn được nấu ăn bạn mình chịu. Trợ giúp cô ấy để có được mà không gặp.