Mash House

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy cố gắng thoát khỏi tháp tránh để những người bảo vệ và bẫy của mình. Di chuyển bằng phím mũi tên, nhảy với các phím dài, lăn trên mặt đất trong khi đang chạy với con trỏ xuống. Mỗi màn hình có mật khẩu khi bạn quay trở lại để chơi.