Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Chiến đấu chống lại kẻ thù nước ngoài trong lĩnh vực bóng bầu dục. Chọn presonaje yêu thích của bạn và ở lại với indicaciomes điều khiển để thực hiện thủ thuật và bức ảnh ngoạn mục.