Mary Wedding Shop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mary có các cửa hàng áo cưới tốt nhất trong thành phố, phục vụ khách hàng của mình để thử nghiệm các mô hình và chọn một trong những họ thích. Với số tiền bạn nhận được bạn có thể cải thiện các cửa hàng.