Mars Patrol

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Năm 2062, chúng tôi đã đạt đến sao Hỏa và một virus đã bị phá hủy các thuộc địa của con người. Bạn phải tiêu diệt kẻ thù với xe tăng của bạn. Nhập 'instruccions' để biết làm thế nào để di chuyển, kẻ thù của bạn là gì, vv ..