Mars Colonies

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xây dựng một thuộc địa của con người trên sao Hỏa để làm tất cả các loại của các tòa nhà sẽ nhận được điện và nước để có ích.