Mars Buggy

Đang tải trò chơi...
Khám phá sao Hỏa cho các phi hành gia bị mất do hành tinh. Lái lỗi được cẩn thận không để mất cân bằng trong các cồn cát và những trở ngại địa hình.