MarioStarcatcher

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mario trong một cuộc phiêu lưu mới, bạn phải thu thập tất cả các đồng tiền bạn có thể và có được ngôi sao để cấp độ tiếp theo. Lúc đầu, nó sẽ có vẻ dễ dàng, nhưng khi màn hình trò chơi đi phức tạp.