Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Mario trong một cuộc phiêu lưu mới, bạn phải thu thập tất cả các đồng tiền bạn có thể và có được ngôi sao để cấp độ tiếp theo. Lúc đầu, nó sẽ có vẻ dễ dàng, nhưng khi màn hình trò chơi đi phức tạp.