mario sunshine

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Việc bàn giao tiếp nổi tiếng nhất trong một nhân vật phiêu lưu mới, lần này đã giúp một bộ máy bay. Sử dụng nó bằng cách giữ phím spacebar, lưu ý rằng quyền lực có thể được hoàn thành.