Mario Helicopter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mario Fly máy bay trực thăng để thu thập tất cả các đồng tiền bạn có thể trên mỗi màn hình. Hãy cẩn thận không để đạt bất cứ điều gì hoặc nhào.