Mario Gun

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mario là mệt mỏi của nhảy vào kẻ thù của mình và tìm ra cách mới để giết chúng, giúp anh ta để có được bom bắn pháo của mình.