Mario Go Adventure

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Donkey Kong đã đột nhập vào nhà máy Mario và lỗi của mình có rất nhiều đồ chơi Mario bị mất, xin vui lòng quay trở lại nhà máy một cách an toàn.