mario adventure

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mario trong một cuộc phiêu lưu mới với các thành phần thông thường nhưng lần này với đồ họa ba chiều. Salta để tiêu diệt kẻ thù của bạn và nhận được những đồng tiền hay cuộc sống đánh những viên gạch.