Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Tàu thuyền, du thuyền, lướt sóng, rong biển và động vật có vỏ là một số hình ảnh mà sẽ xác định vị trí và phải phù hợp trên bảng của trò chơi này Mahjong lý do Popeye (ở biển).