Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các giáo viên đã gửi cho bạn một công việc về sự nóng lên toàn cầu nhưng máy tính của bạn không làm việc, bạn nên giải quyết vấn đề bằng cách tìm kiếm các đối tượng trong lớp học và nói chuyện với các bạn cùng lớp của bạn.