Maple Story

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển các hiệp sĩ, với những 'không gian' nhảy, với 'X' tấn công và "Z" được điểm của các đối tượng mà bạn nhận được khi bạn giết một ít bản vẽ.