Manhattan Project

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một Einstein trẻ đã nghĩ ra một dự án trong nhà để xe để có được trong 25 ngày quả bom nguyên tử. Phá hủy tất cả mọi thứ bạn có thể để có được vũ khí tốt hơn nhận được đến mục tiêu của bạn.