Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp mẹ này để chăm sóc cho em bé chuẩn bị chai, thay tã hoặc chơi với anh ta. Nhưng cô cũng sẽ chăm sóc chuẩn bị thức ăn hoặc làm phần còn lại.