Mall Girls

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ba người bạn có một phong cách rất khác nhau, nhưng họ có một điểm chung là họ yêu thích mua sắm tại các trung tâm.