Mall Builder

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy trung tâm này là một thành công bằng cách đặt các cửa hàng quần áo, cửa hàng giày, quán cà phê và các doanh nghiệp khác mà đi hỏi bạn. cũng đưa các nghệ sĩ để giải trí khách hàng và ở lại lâu hơn.