Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hãy trung tâm này là một thành công bằng cách đặt các cửa hàng quần áo, cửa hàng giày, quán cà phê và các doanh nghiệp khác mà đi hỏi bạn. cũng đưa các nghệ sĩ để giải trí khách hàng và ở lại lâu hơn.