Malichite

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Malichite quản lý một phúc của đấu thầu nhất trong nền tảng tuyệt vời này. Với con trỏ bạn di chuyển, nhảy qua các đối tượng hoặc kẻ thù với 'con trỏ lên và làm cho lớn hơn nhảy báo đầu tiên con trỏ xuống và sau đó lên.