Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Phục vụ khách hàng tại salon của bạn bằng cách thực hiện các phương pháp điều trị họ yêu cầu bạn. Không mất quá lâu hoặc có được buồn bã và để lại.