Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Phục vụ khách hàng tại salon của bạn bằng cách thực hiện các phương pháp điều trị họ yêu cầu bạn. Không mất quá lâu hoặc có được buồn bã và để lại.