Majinca

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Di chuyển bánh xe bằng cách sử dụng các phím mũi tên để làm cho các chip rơi vào nơi mà bạn quan tâm và tham gia ba hoặc nhiều hơn cùng màu. Khi bạn có một số nhóm báo chí 'không gian' và biến mất.