Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Những gì họ làm khi họ có được nhà giả kim thuật chán đến biến chì thành chanel số năm?, Sau đó chơi Mahjongg và cố gắng để phù hợp với sản phẩm với cùng một biểu tượng (giả kim thuật, tất nhiên).