Mahjongg Solo 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hop bạn chỉ là một trò chơi nhỏ của game huyền thoại của Mahjongg, nhưng phiên bản hơn hardcore, biểu thị rằng hầu hết các hàng đầu G .... mặc dù các quy tắc, được cung cấp.