Mahjongg: Alchemy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những gì họ làm khi họ có được nhà giả kim thuật chán đến biến chì thành chanel số năm?, Sau đó chơi Mahjongg và cố gắng để phù hợp với sản phẩm với cùng một biểu tượng (giả kim thuật, tất nhiên).