Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Hallucinates nhìn thấy cách con rắn hổ mang Mahjongg tableo cứu trợ. Và nhìn thấy cách bạn chi phí một chút trứng, và một nửa khác, xác định vị trí các hồ sơ phù hợp với chế độ chính xác.