Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn có đến 128 độ để cố gắng hoàn thành vở kịch trong chế độ hoặc thời gian thử nghiệm cổ điển, như bạn chọn. Bạn biết đấy, tìm các cặp kết hợp và loại bỏ tất cả các gạch trên mỗi màn hình.