Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Dưới khối Mahjong nhét một kho báu hải tặc thông minh được ẩn để được nếm thử. Tất cả bạn phải làm là đến được với các cơ sở của khối phù hợp.