Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Có những người sẽ không chỉ đơn giản là một hồ sơ bằng hình ảnh, cũng không mặc dù với các họa tiết phương Đông. Họ muốn có một Majhon chứa lửa, súng, kiếm và kính thiên văn. "Hầu như không có gì !!.