Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chi tiêu một thời gian thú vị săn đôi trong một bảng Mahjong. Để làm cho mọi việc dễ dàng hơn chỉ dành một mức độ, vì vậy hãy nhớ: juntitas hoặc không có chướng ngại vật phù hợp với gạch xung quanh, palasaca!.