Mahjong Chain

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chi tiêu một thời gian thú vị săn đôi trong một bảng Mahjong. Để làm cho mọi việc dễ dàng hơn chỉ dành một mức độ, vì vậy hãy nhớ: juntitas hoặc không có chướng ngại vật phù hợp với gạch xung quanh, palasaca!.