Mahjong Burger

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trộn Mahjong cổ điển với burger và được trò chơi này rất nhiều niềm vui. Di chuyển gạch bằng cách nhấp vào hai do và bình đẳng, hãy cẩn thận của errrores bởi vì đối với mỗi thất bại sẽ để lại một tấm của máy và mất khi hoàn thành.