Mahjong A Knight's Quest

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hoàng tử Mahjong đã bị bắt cóc bởi vua ác không bằng lòng. Sir Matchalot rời giải cứu họ và để đạt được nó sẽ phải giành chiến thắng một trò chơi khác.