Mahjong, Valley in the Mountains

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xóa bảng bằng cách tìm các đối tác của họ. Tokens có thể không được bao phủ bởi gạch khác và phải có ít nhất một bên tự do trở ngại. Bạn có bảy phút thú.