Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Xóa bảng bằng cách tìm các đối tác của họ. Tokens có thể không được bao phủ bởi gạch khác và phải có ít nhất một bên tự do trở ngại. Bạn có bảy phút thú.