Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Peppa Pig đôi khi là một tổng nhỏ. Và hôm nay đã nuốt cả một cái móng ngựa, vì vậy bạn sẽ phải trải qua phẫu thuật để chữa trị các bác sĩ với sự giúp đỡ không thể thiếu của bạn.