Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Peppa Pig đôi khi là một tổng nhỏ. Và hôm nay đã nuốt cả một cái móng ngựa, vì vậy bạn sẽ phải trải qua phẫu thuật để chữa trị các bác sĩ với sự giúp đỡ không thể thiếu của bạn.