magnetism

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng logic để có được những quả bóng để tô biết rằng nam châm màu đỏ thu hút và đẩy lùi các màu xanh lá cây, như các đối tượng mới sẽ vượt qua mức độ mà sẽ giải thích ở phần đầu của các cấp độ. Nếu quả bóng rơi dừng báo chí 'không gian' và