magnet

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Vũ khí của bạn bắn hai loại đạn, một số quái vật đỏ đỏ xanh ảnh hưởng và khác để phá huỷ các blues. Bạn dispáralas sử dụng Z và X. Thu thập trái tim mà sẽ cung cấp cho bạn cuộc sống.