Magnet Towers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tạo tháp với họ cùng mảnh cùng màu với con chuột và nhấp vào khi bạn muốn xóa. Serra ngày càng khó khăn hơn bởi vì nếu bạn chạm vào bất kỳ của các màu sắc khác, bạn mất.